ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ - Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd.

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਆਈਕਨ

Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd. (ਪਹਿਲਾਂ Guangzhou Lingjie Audio Co., Ltd. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ R&D ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟੇਜ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਅਤੇ KTV ਆਡੀਓ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਕੰਪਨੀ img

TRS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਡੀਓ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ।ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਿੰਗਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ "ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ" ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ "ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ" ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਦਯੋਗ" ਅਤੇ "ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਦਮ" ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ।

ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ

ਆਈਕਨ

Foshan Lingjie Pro Audio Co., Ltd. (ਪਹਿਲਾਂ Guangzhou Lingjie Audio Co., Ltd. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ R&D ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟੇਜ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਅਤੇ KTV ਆਡੀਓ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਕੰਪਨੀ img

TRS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਡੀਓ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ।ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲਿੰਗਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ "ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ" ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ "ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ" ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਉਦਯੋਗ" ਅਤੇ "ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਦਮ" ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਆਈਕਨ

ਲਿੰਗਜੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਮਰਪਿਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਕੇ ਆਡੀਓ ਉਪਕਰਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਡੀਓ ਉਪਕਰਣ, ਮਿਕਸਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਆਈਕਨ

ਲਿੰਗਜੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਮਰਪਿਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਕੇ ਆਡੀਓ ਉਪਕਰਣ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਡੀਓ ਉਪਕਰਣ, ਮਿਕਸਰ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਸੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ

ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫਾ

ਆਈਕਨ

ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਲਿੰਗਜੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਟਰਨਓਵਰ $15.000.000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ!ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ "ਬ੍ਰਾਂਡ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਟੁੱਟ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫਾ (1)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫਾ (2)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ (3)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫਾ (2)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ (5)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ (6)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫਾ (9)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਫਲਸਫਾ (8)
ਸਾਡਾ ਵਪਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ (7)